دانلود آهنگ جدید امید جهان مادر

مادر

متن آهنگ مادر
نور چشمان منی یار و غمخوار منی جانم مادر توو تموم لحظه هام سایه سایه تو باهام جانم مادر
نور چشمان منی یار و غمخوار منی جانم مادر توو تموم لحظه هام سایه سایه تو باهام جانم مادر
خیلی وقته رفته ام دل تو شکسته ام جانم مادر آرزوی دیدن قرص روی ماه تو جانم مادر
خیلی وقته رفته ام دل تو شکسته ام
جانم مادر آرزوی دیدن قرص روی ماه تو جانم مادر
روزگار ای روزگار با من چه کردی دل داغون منو صد تیکه کردی
روزگار ای روزگار با من چه کردی دل داغون منو صد تیکه کردی
خیلی وقته رفته ام دل تو شکسته ام جانم مادر آرزوی دیدن قرص روی ماه تو جانم مادر
خیلی وقته رفته ام دل تو شکسته ام
جانم مادر آرزوی دیدن قرص روی ماه تو جانم مادر
روزگار ای روزگار با من چه کردی دل داغون منو صد تیکه کردی

***

روزگار ای روزگار با من چه کردی دل داغون منو صد تیکه کردی
خیلی وقته رفته ام دل تو شکسته ام جانم مادر آرزوی دیدن قرص روی ماه تو جانم مادر
خیلی وقته رفته ام دل تو شکسته ام
جانم مادر آرزوی دیدن قرص روی ماه تو جانم مادر
روزگار ای روزگار با من چه کردی دل داغون منو صد تیکه کردی

آخرین آثار امید جهان