دانلود آهنگ جديد امید راد شیدایم
متن آهنگ شیدایم
دردت به جانم تو ای نیمه پنهانم
صد سال متظر به راه تو میمانم
مگر از تو باز در این جهان هست
بی تو دلگیرم هرکجا هستی بر این عاشق نظر کن
بر کوها پل بزن دل به دریاها بزن تا منه تنها سفر کن

کی عشقش جمله ویران میکند در جمع یاران
مست و حیرانم بیا زیر بارانم بیا
من نمیدانم نمیدانم همین حالا بیا

شیدایم شیدایم در پیت میایم
پیدا شو پیدا شو نیمه زیبایم
از کویت از کویت بده یک نام و نشان
بر رویت بر رویت یک تبسم بنشان

شیدایم شیدایم در پیت میایم
پیدا شو پیدا شو یارم زیبایم
از کویت از کویت بده یک نام و نشان
بر رویت بر رویت یک تبسم بنشان

***

گر بیایی شب چراغان بام و ایوان کوچه گلباران کنم
یک دمی ویران کنم شهر راه تو آسان کنم جانا
من برای نیمه پنهانیم جانم دهم جانم دهم
دین و ایمانم دهم جان به جانانم دهم

شیدایم شیدایم در پیت میایم
پیدا شو پیدا شو نیمه زیبایم
از کویت از کویت بده یک نام و نشان
بر رویت بر رویت یک تبسم بنشان

شیدایم شیدایم در پیت میایم
پیدا شو پیدا شو یارم زیبایم
از کویت از کویت بده یک نام و نشان
بر رویت بر رویت یک تبسم بنشان

آخرین آثار امید راد