دانلود آهنگ جدید امید صدیقی دلبر مغرور

دلبر مغرور

متن آهنگ دلبر مغرور
معشوقه خوبم ای دلبر دلدار یادم کن و من را در دلت نگهدار

مه روی پر از ناز دل فریب زیبا یک دم نظری کن بر حال بد ما

دردت به سر من ای چشم سیاهم در قلب بزرگت من را بده راهم

مجنون جنونم وقتی که تو جانی من در پی عشقم قطعا تو همانی

جز تو به که گویم در دل چه گذشته یا بی تو چگونه دیووانه بگشته

مدهوش توام من ای دلبر مغرور دستان مرا یار از خودت نکن دور

دردت به سر من ای چشم سیاهم در قلب بزرگت من را بده راهم

مجنون جنونم وقتی که تو جانی من در پی عشقم قطعا تو همانی

***

دردت به سر من ای چشم سیاهم در قلب بزرگت من را بده راهم

مجنون جنونم وقتی که تو جانی من در پی عشقم قطعا تو همانی

جز تو به که گویم در دل چه گذشته یا بی تو چگونه دیووانه بگشته

مدهوش توام من ای دلبر مغرور دستان مرا یار از خودت نکن دور

دردت به سر من ای چشم سیاهم در قلب بزرگت من را بده راهم

مجنون جنونم وقتی که تو جانی من در پی عشقم قطعا تو همانی

آخرین آثار امید صدیقی