دانلود آهنگ جدید امید شهرکی طپش اضافه

طپش اضافه

متن آهنگ طپش اضافه
اومدی توو لحظه های من بجای من مثه خنده های تو شده گریه های من
دستمو بگیر بشین نرو من به یادتم توی جاده ها قدم بزن من کنارتم
یک تپش اضافه میزنه قلب عاشقم برای تو جونمو بگیر که زنده شم باز دوباره با صدای تو
یک تپش اضافه میزنه قلب عاشقم برای تو جونمو بگیر که زنده شم باز دوباره با صدای تو
پشت پلک خواب من تویی با طلوع چشم تو خوشم آره عشقو جای هردومون با دل شکسته میکشم
تشنه شو برای دیدنم جرعه جرعه سر بکش منو من همون شراب کهنه ام شک نکن فقط به چش منو
یک تپش اضافه میزنه قلب عاشقم برای تو جونمو بگیر که زنده شم باز دوباره با صدای تو
یک تپش اضافه میزنه قلب عاشقم برای تو جونمو بگیر که زنده شم باز دوباره با صدای تو

***

یک تپش اضافه میزنه قلب عاشقم برای تو جونمو بگیر که زنده شم باز دوباره با صدای تو
پشت پلک خواب من تویی با طلوع چشم تو خوشم آره عشقو جای هردومون با دل شکسته میکشم
تشنه شو برای دیدنم جرعه جرعه سر بکش منو من همون شراب کهنه ام شک نکن فقط به چش منو
یک تپش اضافه میزنه قلب عاشقم برای تو جونمو بگیر که زنده شم باز دوباره با صدای تو
یک تپش اضافه میزنه قلب عاشقم برای تو جونمو بگیر که زنده شم باز دوباره با صدای تو

آخرین آثار امید شهرکی