دانلود آهنگ جدید پرهام آگاه از عشق بخوان

از عشق بخوان

متن آهنگ از عشق بخوان
بیقرارم در انتظارم صبر و قرارم فقط بمان

خورشیدی در آسمان تارم بیا بمان کنارم از عشق بخوان

تو خورشیدی بر آسمانم خنده ای روی لبانم ای همه جان و جهانم

اگر تو را نبینم یارم بیقرار بیقرارم ای همه خواب و خیالم

جانان بگو کجایی سوخت این دل از غم جدایی

عشقت همچو باران بر دلم افتاد ای داد بی داد

تو خورشیدی بر آسمانم خنده ای روی لبانم ای همه جان و جهانم

اگر تو را نبینم یارم بیقرار بیقرارم ای همه خواب و خیالم

**

بیقرارم در انتظارم صبر و قرارم فقط بمان

خورشیدی در آسمان تارم بیا بمان کنارم از عشق بخوان

تو خورشیدی بر آسمانم خنده ای روی لبانم ای همه جان و جهانم

اگر تو را نبینم یارم بیقرار بیقرارم ای همه خواب و خیالم

جانان بگو کجایی سوخت این دل از غم جدایی

عشقت همچو باران بر دلم افتاد ای داد بی داد

تو خورشیدی بر آسمانم خنده ای روی لبانم ای همه جان و جهانم

اگر تو را نبینم یارم بیقرار بیقرارم ای همه خواب و خیالم

آخرین آثار پرهام آگاه