دانلود آهنگ جدید پارسا عسکری شیرین
متن آهنگ شیرین
تب تب تابستونه و آسه بیا آسه برو چارقد گل دارتنت اطلس کل پیرهنت

سلامتی داره عشق تو مشکی موی لختت که دم به دیقه به پاهات

جا بمون روی غصه پرت بهت حواسم پرت بهت حواسم

شیرین رویاهام دل به تو بنده دل بکنم یا نکنم دل داره دیگه چیه ها

شیرین رویاهام دل به تو بنده دل بکنم یا نکنم دل داره دیگه چیه ها

اگه از دلم جدا شی دل من برات بمیره کی میتونه این همه دلتنگی رو گردن بگیره

شال روسری آبی برو که حس نابی نری از دلم جدا شی نری از دلم جدا شی

شیرین رویاهام دل به تو بنده دل بکنم یا نکنم دل داره دیگه چیه ها

شیرین رویاهام دل به تو بنده دل بکنم یا نکنم دل داره دیگه چیه ها

***

شیرین رویاهام دل به تو بنده دل بکنم یا نکنم دل داره دیگه چیه ها

شیرین رویاهام دل به تو بنده دل بکنم یا نکنم دل داره دیگه چیه ها

اگه از دلم جدا شی دل من برات بمیره کی میتونه این همه دلتنگی رو گردن بگیره

شال روسری آبی برو که حس نابی نری از دلم جدا شی نری از دلم جدا شی

شیرین رویاهام دل به تو بنده دل بکنم یا نکنم دل داره دیگه چیه ها

شیرین رویاهام دل به تو بنده دل بکنم یا نکنم دل داره دیگه چیه ها

آخرین آثار پارسا عسکری