دانلود آهنگ جدید پارسا خائف عشق بی پایان

عشق بی پایان

متن آهنگ عشق بی پایان
دوباره عشق به نام تو میزند فریاد

قدم نهیم به میدان و هر چه بادا باد هر چه بادا باد ای دوست هی هی هی وای من ها ها هاااا

ای خاک تو نقشی از آسمان باز دریاست این دل عاشقان و موج پرچم تو

ای نامت آغاز من ای یادت هر راز من آغاز پرواز من جان ایران

ای نام تو تا ابد بر زبان ای مهر تو بر سرم سایه بان

بوی بارانی عطر ریحانی عشق بی پایانم جاویدان ایرانم

ای نامت آغاز من ای یادت هر راز من آغاز پرواز من جان ایران

***

قدم نهیم به میدان و هر چه بادا باد هر چه بادا باد ای دوست هی هی هی وای من ها ها هاااا

ای خاک تو نقشی از آسمان باز دریاست این دل عاشقان و موج پرچم تو

ای نامت آغاز من ای یادت هر راز من آغاز پرواز من جان ایران

ای نام تو تا ابد بر زبان ای مهر تو بر سرم سایه بان

بوی بارانی عطر ریحانی عشق بی پایانم جاویدان ایرانم

ای نامت آغاز من ای یادت هر راز من آغاز پرواز من جان ایران

آخرین آثار پارسا خائف