دانلود آهنگ جدید پاشا کریمی برگ پاییزی

برگ پاییزی

متن آهنگ برگ پاییزی
ببین برگ ای پاییزی منم خشکیده و زردم

تو دستت یخ زده اما من از زندگی دلسردم

من از زندگی دلسردم

ببین ای برگ پاییزی منم آهنگ غم دارم

تو سایت کرده سنگینی من اما سایه کم دارم

من اما سایه کم دارم

تو رو پاییز حنایی کرد من اما رنگمو باختم

تو دلگیر شدی افتادی من اما موندم و ساختم

تو از سر شاخه دل کندی من از چشماش افتادم

تو افتادی کنار پاش من اما پاش افتادم

من اما پاش افتادم

**

تو از مهر که خوابیدی من از بی مهری بی خوابم

تو خواب میبینی بیداری من از بی خوابی بیدارم

من از بی خوابی بیدارم

برای خس خس سینم دیگه شبنم یه مرهم نیست

منم تو فکر بارونم دوای درد من غم نیست

دوای درد من غم نیست

تو رو پاییز حنایی کرد من اما رنگمو باختم

تو دلگیر شدی افتادی من اما موندم و ساختم

تو از سر شاخه دل کندی من از چشماش افتادم

تو افتادی کنار پاش من اما پاش افتادم

من اما پاش افتادم

آخرین آثار پاشا کریمی