دانلود آهنگ جدید پیام حصیری چی ازت کم میشه
متن آهنگ چی ازت کم میشه
همه جا خوشحالی همه جا می خندی
روی بغضم اما چشمت میبندی می دونی با لحن سرده تو می میرم
اما تا دلتنگم می گی دارم می رم اما تا دلتنگم می گی دارم می رم
اگه گاهی با من مهربون تر باشی چی ازت کم می شه تو بگو چی میشه
روزای دلتنگی آسمون تر باشی چی ازت کم می شه تو بگو چی میشه
خونه زندون می شه تا ازت دل سردم وقتی بیرون می رم نمی خوام برگردم
نمی خوام بی رحمیت واسه من عادت شه دل بریدن از تو یه روزی راحت شه
اگه گاهی با من مهربون تر باشی چی ازت کم می شه تو بگو چی میشه
روزای دلتنگی آسمون تر باشی چی ازت کم می شه تو بگو چی میشه

***

روزای دلتنگی آسمون تر باشی چی ازت کم می شه تو بگو چی میشه
خونه زندون می شه تا ازت دل سردم وقتی بیرون می رم نمی خوام برگردم
نمی خوام بی رحمیت واسه من عادت شه دل بریدن از تو یه روزی راحت شه
اگه گاهی با من مهربون تر باشی چی ازت کم می شه تو بگو چی میشه
روزای دلتنگی آسمون تر باشی چی ازت کم می شه تو بگو چی میشه

آخرین آثار پیام حصیری