دانلود آهنگ جدید پیام خانی هی مرنجانم

هی مرنجانم

متن آهنگ هی مرنجانم
من به یک دنیا ندادم تار موی از تو را این همه بی عتناعی به من عاشق چرا

در به در کوچه به کوچه در پی تو بوده ام من به درد عشق بی پایان تو آلوده ام

هی مرنجانم دگر دوری نکن بی طاقتم هی مرنجانم دگر ناراحتم ناراحتم

هی مرنجانم دگر آتش نزن بر جان من بر کویر خشک قلب من ببار باران من

با دلم در امتداد این شب خالی بمان با من عاشق در این دنیای پوشالی بمان

تو بیایی رد غصه از نگاهم میرود کوچه ی تاریک قلب من چراغان میشود

هی مرنجانم دگر دوری نکن بی طاقتم هی مرنجانم دگر ناراحتم ناراحتم

هی مرنجانم دگر آتش نزن بر جان من بر کویر خشک قلب من ببار باران من

***

هی مرنجانم دگر دوری نکن بی طاقتم هی مرنجانم دگر ناراحتم ناراحتم

هی مرنجانم دگر آتش نزن بر جان من بر کویر خشک قلب من ببار باران من

با دلم در امتداد این شب خالی بمان با من عاشق در این دنیای پوشالی بمان

تو بیایی رد غصه از نگاهم میرود کوچه ی تاریک قلب من چراغان میشود

هی مرنجانم دگر دوری نکن بی طاقتم هی مرنجانم دگر ناراحتم ناراحتم

هی مرنجانم دگر آتش نزن بر جان من بر کویر خشک قلب من ببار باران من

آخرین آثار پیام خانی