دانلود آهنگ جدید پیمان آغاسی مرگ
متن آهنگ مرگ
تو که چشمانت کورتر از یک نابیناست مکن گلایه که کار دنیاست
تو که چشمانت کورتر از یک نابیناست مکن گلایه که کار دنیاست
چه کنی با خود تو ای گمره ترین دنیا
که تو نیستی ناخدا کشتی یا دریا کشتی یا دریا
چه کنی با خود تو ای گمره ترین دنیا

**

که تو نیستی ناخدا کشتی یا دریا کشتی یا دریا
تو که در خوابی در همه ی بیداریها تو که ویرانی در همه ی آبادیها
تو که بال پروازت سالهاست افتاده
تو که اوج احساست در تو نهان مانده
تو که میرقصی به آوای سازی بی صدا تو که میمیری بدون عشقو بی ندا
مرگ آخر راهست دگر چیزی نیست
تو خود گول میزنی با تو سخنی نیست
با تو سخنی نیست

**


مرگ آخر راهست دگر چیزی نیست
تو خود گول میزنی با تو سخنی نیست
با تو سخنی نیست
تو که در خوابی در همه ی بیداریها تو که ویرانی در همه ی آبادیها
تو که بال پروازت سالهاست افتاده
تو که اوج احساست در تو نهان مانده
تو که میرقصی به آوای سازی بی صدا تو که میمیری بدون عشقو بی ندا
مرگ آخر راهست دگر چیزی نیست

آخرین آثار پیمان آغاسی