دانلود آهنگ جدید پدرام عامری رویای ناب

رویای ناب

متن آهنگ رویای ناب
هوا باز بارون گرفته دلم هوس بیرون گرفته

همین رویای نابو یه عمره از خاطرم نرفته

نمیذارم بری و من تنها بمیرم هنوزم میون عشق تو و رفتنت اسیرم

زمینم زدی آتیشم نزن فرصتم بده ترسیدم از رفتنت یکم جرئتم بده

دستات که باشه دیگه ترسی تو زندگیم نیست

بگو ادامه داره بگو آخرشم این نیست

بسازم دوباره خرابم و خسته از رفتن نگو واسه امشب بسه

دستات که باشه دیگه ترسی تو زندگیم نیست

بگو ادامه داره بگو آخرشم این نیست

بسازم دوباره خرابم و خسته از رفتن نگو واسه امشب بسه

**

نمیذارم بری و من تنها بمیرم هنوزم میون عشق تو و رفتنت اسیرم

زمینم زدی آتیشم نزن فرصتم بده ترسیدم از رفتنت یکم جرئتم بده

دستات که باشه دیگه ترسی تو زندگیم نیست

بگو ادامه داره بگو آخرشم این نیست

بسازم دوباره خرابم و خسته از رفتن نگو واسه امشب بسه

دستات که باشه دیگه ترسی تو زندگیم نیست

بگو ادامه داره بگو آخرشم این نیست

بسازم دوباره خرابم و خسته از رفتن نگو واسه امشب بسه

آخرین آثار پدرام عامری