دانلود آهنگ جدید پدرام آزاد آزاد
متن آهنگ آزاد
از یه جا هست میشه بود چقد دیر میشه

زود تو رسیدی به داد من وقتی هیشکی نبود

کی موند دلش نبود نرفت با دشمنام شدش طرف عقب نرفت فقط تو بودی

کی خواست نشد کی باخت نبرد تموم غصه هامو خورد عقب نرفت فقط تو بودی

اگه مسیر اشتباه بود دوباره اعتماد کن کنارت ستاره میشم بمونو افتخار کن

تجربه کردیم خوبیه و بدیو از رو دلسوزی بود حرفی که زدیو

با تو آزاد شدم من نمیترسم چون تورو دارم تنهاییمو دیدی موندی کنارم نمیره از یادم

کی موند دلش نبود نرفت با دشمنام شدش طرف عقب نرفت فقط تو بودی

کی خواست نشد کی باخت نبرد تموم غصه هامو خورد عقب نرفت فقط تو بودی

***

اگه مسیر اشتباه بود دوباره اعتماد کن کنارت ستاره میشم بمونو افتخار کن

تجربه کردیم خوبیه و بدیو از رو دلسوزی بود حرفی که زدیو

با تو آزاد شدم من نمیترسم چون تورو دارم تنهاییمو دیدی موندی کنارم نمیره از یادم

کی موند دلش نبود نرفت با دشمنام شدش طرف عقب نرفت فقط تو بودی

کی خواست نشد کی باخت نبرد تموم غصه هامو خورد عقب نرفت فقط تو بودی

آخرین آثار پدرام آزاد