دانلود آهنگ جدید پدرام حسین پور دنج
متن آهنگ دنج
یه جای دنجی باشه دلم میخواد که باشه پیش تو
دستتو بگیرمو ببرم از هرچی غمه جداشه
صاف روبروم بشین زول توو چشات بزنم
بهت بگم چجوری میخوامت فقط از عشقت حرف بزنم

آره با تو حالم دوباره میشه مثل سابق
آشنایمون داد بهم زندگی دوباره شدم عاشق
پیش هرکی که چشم دیدنمونو نداره بشیم آ دق

***

همه جوره مال من میشی و ندارم دیگه من دلهوره
اینجوری که باهام راه اومدی مگه دلم ازت میبره
میخوره دلم واستو آخ بیام بگردم دورت

یه جای دنجی باشه دلم میخواد که باشه پیش تو
دستتو بگیرمو ببرم از هرچی غمه جداشه

صاف روبروم بشین زول توو چشات بزنم
بهت بگم چجوری میخوامت فقط از عشقت حرف بزنم

آره با تو حالم دوباره میشه مثل سابق
آشنایمون داد بهم زندگی دوباره شدم عاشق
پیش هرکی که چشم دیدنمونو نداره بشیم آ دق

آخرین آثار پدرام حسین پور