دانلود آهنگ جدید پژمان مبرا شب یلدا

شب یلدا

متن آهنگ شب یلدا
شب یلدا چه کوتاه و چه طولانی میون قلب و فکرم فقط نام تو زندانی

برای هر شبم خواهم تو را آنگونه که آنی تو را رسوا تو را شیدا

تو را پیدا و پنهانی

شب یلدات مبارک عشق من شب یلدات مبارک عشق من

شب یلدات مبارک عشق من

برایت شعر میگویم باری قلب زندانی برای نام زیبایت برای رسم شیدایی

به آغوشم بیا ای یار تنهایی

**

به رسم خوب بین ما به عطر خوب مهمانی

شب یلدات مبارک عشق من شب یلدات مبارک عشق من

شب یلدات مبارک عشق من

شب یلدات مبارک عشق من شب یلدات مبارک عشق من

شب یلدات مبارک عشق من

آخرین آثار پژمان مبرا