دانلود آهنگ جدید پیمان بیات مگر چه کردم

مگر چه کردم

متن آهنگ مگر چه کردم
مگر چه کردم که مرا اینگونه ترکم میکنی
از عمر من تو لااقل یه عمر را کم میکنی از دور پیدایم بکن وقتی صدایت میزنم
آنکه قسم داده تورا نرو نرو منم منم نرو که بی تو لحظه ای توان زندگی ندارم
نرو که من بدون تو به هر غمی که فکر کنی دچارم نرو که بی تو لحظه ای توان زندگی ندارم
نرو که من بدون تو به هر غمی که فکر کنی دچارم نرو نرو نرو …
شاید تو از من که بگذری قلبت را دادی به دیگری اما تو زه قلب من نروی
با این عشق تا کی به سر کنم هر شب را بی تو سحر کنم
اما تو نگار من نشوی نرو که بی تو لحظه ای توان زندگی ندارم
نرو که من بدون تو به هر غمی که فکر کنی دچارم نرو که بی تو لحظه ای توان زندگی ندارم
نرو که من بدون تو به هر غمی که فکر کنی دچارم نرو نرو نرو …

***

شاید تو از من که بگذری قلبت را دادی به دیگری اما تو زه قلب من نروی
با این عشق تا کی به سر کنم هر شب را بی تو سحر کنم
اما تو نگار من نشوی نرو که بی تو لحظه ای توان زندگی ندارم
نرو که من بدون تو به هر غمی که فکر کنی دچارم نرو که بی تو لحظه ای توان زندگی ندارم
نرو که من بدون تو به هر غمی که فکر کنی دچارم نرو نرو نرو …

آخرین آثار پیمان بیات