دانلود آهنگ جدید پیمان کاریز سوگند

سوگند

متن آهنگ سوگند
سوگند به همان عشق که آتش زدی عشق را
پعشقی که از آن من گرفتم همه درد را
پبیمار توام باش کنار منه بیمار درمان دلم باش درمانی و درمان
پلیلی بودی برامی من مجنونتم تا آخر
پاین حس خوبو تو دادی کفر است بگویم خدامی
پای عشق از آن روز که تو را دیدم دنیامو به پای دل تو ریختم
پدستاتو توو دستای خودم دیدم ای عشق دلم کرده هوای تو
پای وای از آن عطر موهای تو زندونی شدم توی نگاه تو
پلیلی بودی برامی من مجنونتم تا آخر
پاین حس خوبو تو دادی کفر است بگویم خدامی

***

ای عشق از آن روز که تو را دیدم دنیامو به پای دل تو ریختم
پدستاتو توو دستای خودم دیدم ای عشق دلم کرده هوای تو
پای وای از آن عطر موهای تو زندونی شدم توی نگاه تو
پلیلی بودی برامی من مجنونتم تا آخر
پاین حس خوبو تو دادی کفر است بگویم خدامی

آخرین آثار پیمان کاریز