دانلود آهنگ جدید پیمان کوهستانی تنم لرزید

تنم لرزید

متن آهنگ تنم لرزید
تو رو خیلی میخواستمت

حالا برو با هر کسی به جوش

هر چی رو خودت دوست داری بپوش

اون که میگفت با من میمونه کوش

آخه چی میشه گفت بهت

حق من این تنهایی ها نبود

حرفای تو جز ادعا نبود

انگار که حسی بین ما نبود

دستامو ول کردی رفتی که برگردی تنم لرزید

چشمام ازت چیزی نمیفهمید

چشمام ازت حالی نمیپرسید

دستامو ول کردی رفتی که برگردی تنم لرزید

حتی خدام ازتو فقط بد دید

***

سخته بشه بازم تو رو بخشید

با این اوضاع سخته دلم طاقت بیاره

هیچی برام ارزش نداره

باید بگی تا کی قراره بری بازم

روزا باید با تنهایی بسازم

بازم ببازمو ببازم

نیستی و من غرق نیازم

دستامو ول کردی رفتی که برگردی تنم لرزید

چشمام ازت چیزی نمیفهمید

چشمام ازت حالی نمیپرسید

دستامو ول کردی رفتی که برگردی تنم لرزید

حتی خدام ازتو فقط بد دید

سخته بشه بازم تو رو بخشید

آخرین آثار پیمان کوهستانی