دانلود آهنگ جدید پیمان موسوی کفترباز ٢

کفترباز ٢

متن آهنگ کفترباز ٢
رفیقم برو رو بوم کفتراتو هوا کن

پاشنه هاتو بکش بالا آب و دون و به پا کن

رفیقم برو رو بوم کفتراتو هوا کن

پاشنه هاتو بکش بالا آب و دون و به پا کن

کفتراتو بزن بالا تو آسمون اونقد برن بالا تا برسن به کهکشون

کفتراتو بزن بالا تو آسمون اونقد برن بالا تا برسن به کهکشون

تو محل میگن بهم کفتر بازه هر کی رد میشه یه تیکه میندازه

عشق من آلمانی همدم و سبز و سفید توپیه

بخدا عشق بازمو رفیق بازم جون تو با غصه ها نمیسازم

من فقط عشق بازم و رفیق بازم جونتو با غصه ها نمیسازم

همه ی دنیای من کف زدنه الهی از چشم بد دور بمونه

چاکره هر چی رفیق عشق بازه توی رفاقتا نمیبازه

بخدا عشق بازمو رفیق بازم جون تو با غصه ها نمیسازم

من فقط عشق بازم و رفیق بازم جونتو با غصه ها نمیسازم

***

من فقط عشق بازم و رفیق بازم جونتو با غصه ها نمیسازم

همه ی دنیای من کف زدنه الهی از چشم بد دور بمونه

چاکره هر چی رفیق عشق بازه توی رفاقتا نمیبازه

بخدا عشق بازمو رفیق بازم جون تو با غصه ها نمیسازم

من فقط عشق بازم و رفیق بازم جونتو با غصه ها نمیسازم

آخرین آثار پیمان موسوی