دانلود آهنگ جدید پیمان شیبانی بانوی زیبا
متن آهنگ بانوی زیبا
چه گونه وصف کنم صورت ماهت

اون خنده ناب چال رو گونت

منه دیووانه را یکدم نظر کن

از کوچه عشق یک شب گذر کن

از کوچه عشق یک شب گذر کن

زیباترین شهر گویند تو بودی

ماه وآسمون دریا و صحرا

همه وصف تو ان بانوی زیبا

همه وصف تو ان بانوی زیبا

***

چه گونه وصف کنم صورت ماهت

اون خنده ناب چال رو گونت

منه دیووانه را یکدم نظر کن

از کوچه عشق یک شب گذر کن

از کوچه عشق یک شب گذر کن

زیباترین شهر گویند تو بودی

ماه وآسمون دریا و صحرا

همه وصف تو ان بانوی زیبا

همه وصف تو ان بانوی زیبا

آخرین آثار پیمان شیبانی