دانلود آهنگ جدید پوبون تیغ
متن آهنگ تیغ
گفتم یکی دیگه میخوابه پهلوم
گفتی بگو نمیگیره جامو اون گفتی بغضم عین تیغه توو گلوم
بیا بزن تیرِ آخرو تموم خاطره ها میان و … تو که خوابی من با فکر تو بیدارم
خواستم فراموشت کنم خیلی راحت میخوام ولی یاد چشات نمیذارن
ما که میدونستیم جدائیه آخر سخته برام ندارمش باور
دیگه نگو دوست دارم وقتی حتی خودتم نمیرسی به دادم
وقتی نزدیکمی من از خودم دور میشم دیگه چیزیو نمیبینم و کور میشم
شاید نَمونه اینجوری نه شاید نَمونه اینجوری نه
گفتم یکی دیگه میخوابه پهلوم گفتی بگو نمیگیره جامو اون
گفتی بغضم عین تیغه توو گلوم بیا بزن تیرِ آخرو تموم
نوری نمیاد تا پُره دلِ تو از تاریکی داری توو زندگیت خودت اینو راه میدی
تیغو بزن دراومدنِ تو دستات بزنش وسط افسردگی هات و ناامیدیت
خوبه واست بعضی وقتا تنها شی کجا برم منتظرم نباشی
خاطره ها میان و … تو که خوابی من با فکرِ تو بیدارم
خواستم فراموشت کنم خیلی راحت میخوام ولی یادِ چشات نمیذارن
ما که میدونستیم جدائیه آخر سخته برام ندارمش باور
دیگه نگو دوست دارم وقتی حتی خودتم نمیرسی به دادم
نوری نمیاد تا پُره دلِ تو از تاریکی داری توو زندگیت خودت اینو راه میدی
تیغو بزن دراومدنِ تو دستات بزنش وسط افسردگی هات و ناامیدیت

***

خواستم فراموشت کنم خیلی راحت میخوام ولی یادِ چشات نمیذارن
ما که میدونستیم جدائیه آخر سخته برام ندارمش باور
دیگه نگو دوست دارم وقتی حتی خودتم نمیرسی به دادم
نوری نمیاد تا پُره دلِ تو از تاریکی داری توو زندگیت خودت اینو راه میدی
تیغو بزن دراومدنِ تو دستات بزنش وسط افسردگی هات و ناامیدیت

آخرین آثار پوبون