دانلود آهنگ جدید پاپ دری بی احساس

بی احساس

متن آهنگ بی احساس
دل کندیو رفتی بی قلب بی احساس عین خیالت نیست عشقت برام دنیاس

باور نمیکردم بریو تنها شم گوشه نشین باشم خیره به عکسات شم

تو رفتیو تلخ شد دنیا به کام من دوری چه بد میشه حال خراب من

قرارمون بود تا به پای هم دیگه لبریز عشق باشیم نه اینکه تنها شیم

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

دل به تو دادم بد تو دل زدی از من همیشه این بوده اخر دوست داشتن

بد شکست خوردم اخر تو این رویا مرداب قلب من طوفانه این روزا

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

***

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

دل به تو دادم بد تو دل زدی از من همیشه این بوده اخر دوست داشتن

بد شکست خوردم اخر تو این رویا مرداب قلب من طوفانه این روزا

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

تو جا زدی رفتی رفتی فدا کردی رویای نابم رو بد ذات بی احساس

آخرین آثار پاپ دری