دانلود آهنگ جدید پوریا پورضرابیان شاه گل
متن آهنگ شاه گل
وای امان از شب و تنهاییم

وای امان از تو و بی خوابیم

وای امان از شب و شیداییم

وای از امان تب تنهاییم

وای امان از شب و تنهاییم

وای امان از تو و بی خوابیم

وای امان از شب و شیداییم

وای از امان تب تنهاییم

گو به کجا نظر کنم

در بغلت سحر کنم

رخ به رخت تا خود صبح

شاه دلم باز کنم

گو که خیال من تویی

جام شراب من تویی

می بخورم یا نخورم

هو بکشم یا نکشم

باز مقابلم تویی

باز مقابلم تویی

**

آه که جانم همه هی هو شده

لب به لبم حرف دلم او شده

رخ بنما بر شب و تنهاییم

دست به دامان تو خوش بو شده

وای که جانم همه هی هو شده

دست دلم برای تو رو شده

بس که خدا خدا خدا کردم

هرکه مرا دید مجنون شده

هرکه مرا هرکه مرا هرکه مرا دید مجنون شده

گو به کجا نظر کنم

در بغلت سحر کنم

رخ به رخت تا خود صبح

شاه دلم باز کنم

گو که خیال من تویی

شاخ نبات من تویی

می بخورم یا نخورم

هو بکشم یا نکشم

باز مقابلم تویی

باز مقابلم تویی

آخرین آثار پوریا پورضرابیان