دانلود آهنگ جدید پویا و سام چقدر به هم میایم

چقدر به هم میایم

متن آهنگ چقدر به هم میایم
تو نیستی پیچیده بوی عطر موهات توی هوای خونه

مگه از سرم میره اون چشمای نازت تو دردت به جونم

منو هر کی که دیده میگه نیستم مثل سابق

یه آدم دیوونه اینو میدونم

بارون که میزنه قدم میزنم تنهایی رو تن خیابون

یادم میافته مثل گلهای باغچه پرپر شدت گلهامون

من دلم قرصه به اینکه یه روزی

برمیگردن روزهامون به جون دوتامون

چقدر به هم میایم منو برگ های خشک افتاده تو کوچه

چقدر دلم میخواد یکی بیاد بگه اینا همش خوابه و پوچه

چقدر به من میاید حال آسمون با نگاه من داغون

دلم تو رو میخواد هنوزم دوست دارمت از دل و از جون

میگی بد شدم با تو من هنوز جاتو به هیچکی ندادم

هنوز همونم که نیستی باهام اشک چشمام

می چیکه یواشی میافته روی گونه ام

تارو پودم پشت پلکهام رگ زدم تصویر ماهتو باز

وقتی غرق دردی مثل من کی میتونه خوب کنه آخه حالتو باز

چقدر به هم میایم منو برگ های خشک افتاده تو کوچه

چقدر دلم میخواد یکی بیاد بگه اینا همش خوابه و پوچه

چقدر به هم میایم حال آسمون با نگاه من داغون

دلم تو رو میخواد هنوزم دوست دارمت از دل و از جون

***

وقتی غرق دردی مثل من کی میتونه خوب کنه آخه حالتو باز

چقدر به هم میایم منو برگ های خشک افتاده تو کوچه

چقدر دلم میخواد یکی بیاد بگه اینا همش خوابه و پوچه

چقدر به هم میایم حال آسمون با نگاه من داغون

دلم تو رو میخواد هنوزم دوست دارمت از دل و از جون

آخرین آثار پویا و سام