دانلود آهنگ جدید پویا و سام منو نمیفهمی
متن آهنگ منو نمیفهمی
انگار دیگه نبودم عادی شده برا تو دیوونه دیگه نیستی هنوز دارم هواتو
دنیامو دلت برد من گم شدم توو چشمات تقصیر کی بود بگو ،بگو که کی کشش داد
هنوز از چشمات معلومه منو نمیفهمی از چشمات معلومه که خیلی بی رحمی
میخواست نمونه بهونه میاورد دل سنگی مگه میفهمی
هنوز از چشمات معلومه منو نمیفهمی از چشمات معلومه که خیلی بی رحمی
میخواست نمونه بهونه میاورد دل سنگی مگه میفهمی
افتادی از چشمام رفتی با رفتنت دل نتونست دیوونه مثل من کی آخه قدر تو رو میدونه
تنها شدم ولی بازم یه وقتایی دل میگیره دیونه از وقتی رفتی توو این دلم گوشه گیره
هنوز از چشمات معلومه منو نمیفهمی از چشمات معلومه که خیلی بی رحمی
میخواست نمونه بهونه میاورد دل سنگی مگه میفهمی
هنوز از چشمات معلومه منو نمیفهمی از چشمات معلومه که خیلی بی رحمی
میخواست نمونه بهونه میاورد دل سنگی مگه میفهمی

***

هنوز از چشمات معلومه منو نمیفهمی از چشمات معلومه که خیلی بی رحمی
میخواست نمونه بهونه میاورد دل سنگی مگه میفهمی
هنوز از چشمات معلومه منو نمیفهمی از چشمات معلومه که خیلی بی رحمی
میخواست نمونه بهونه میاورد دل سنگی مگه میفهمی

آخرین آثار پویا و سام