دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی مرد

نیستی ببینی

متن آهنگ نیستی ببینی
نیستی ببینی من یه مریضم
که حالش خیلی وخیمه
میگن درست میشه
میگن خدا کریمه
اما تو نیستی
هرکی یه چیزی میگه رویامو بگیره
حرفایی که هیچ جوری تو کتم نمیره
تو کتم نمیره این جدایی
تو کتم نمیره بی تو باشم
دنیا شده جای بی وفاها
فکر کردی م ... نیستی ببینی من یه مریضم
که حالش خیلی وخیمه
میگن درست میشه
میگن خدا کریمه
اما تو نیستی

**

نیستی ببینی من یه مریضم
که حالش خیلی وخیمه
میگن درست میشه
میگن خدا کریمه
اما تو نیستی
هرکی یه چیزی میگه رویامو بگیره
حرفایی که هیچ جوری تو کتم نمیره
تو کتم نمیره این جدایی
تو کتم نمیره بی تو باشم
دنیا شده جای بی وفاها
فکر کردی م ... نیستی ببینی من یه مریضم
که حالش خیلی وخیمه
میگن درست میشه
میگن خدا کریمه
اما تو نیستی

آخرین آثار پویا بیاتی