دانلود آهنگ جدید پویا قربانی بی رحم

بی رحم

متن آهنگ بی رحم
هنوزم دلم تنگ میشه برات هنوزم پرم از نبود خودت

چشامو به راه بستمو زل زدم شاید باز ببینم وجود خودت

من اینجا پر از حسرت و غم شدم
ببین عشق من چیشد این زندگیم

تمام حواسم به سمت تو بود کجا رفته بودی کجا پیش کی

لعنت کنه خدا توروکه خواستی مال تو بشم
همون خدام با توئه قبول نداره بندشو

اگر که داشتی این نبود حال منکه
خونه تو تنهام بزاری من بمونم با جنونت

لعنت کنه خدا توروکه خواستی مال تو بشم
همون خدام با توئه قبول نداره بندشو

اگر که داشتی این نبود حال منکه
خونه تو تنهام بزاری من بمونم با جنونت

**

چقد سنگ شد دلت نگو زرنگ شد دلت
زرنگی نیست قلبی رو به درد بست

خراب شه هرچی بودوهست بزارتموم شه
این نفس چه فایده وقتی که قلبمو شکست

بی رحمی بی وفایی بی رحم رفیق نیمه راهی بی رحم

بهش بی اعتنایی بی رحم لعنت به آشنایی بی رحمی تو

لعنت کنه خدا توروکه خواستی مال تو بشم
همون خدام با توئه قبول نداره بندشو

اگر که داشتی این نبود حال منکه
خونه تو تنهام بزاری من بمونم با جنونت

لعنت کنه خدا توروکه خواستی مال تو بشم
همون خدام با توئه قبول نداره بندشو

اگر که داشتی این نبود حال منکه
خونه تو تنهام بزاری من بمونم با جنونت

آخرین آثار پویا قربانی