دانلود آهنگ جدید پویان افروغ رهایی

رهایی

متن آهنگ رهایی
هنوزم هر چی تو خونه ست برای هر دوتامونه

تو هر موقع بخوای میشه به من برگردی دیوونه

هنوز خونه همون شکله همون میز و همون آینه

یه تخت و فکر تو ساعت یه نیمکت رو به شومینه

هنوز خونه همون شکله هنوز عکست روی میزه

تو رفتی فصل پاییز بود هنوزم فصل پاییزه

رهایی از تو ممکن نیست باید تا آخرش وایسم

همون جوری که میخواستی همون جوری که میخواستم

**

رهایی از تو ممکن نیست تو از بس خاطرت این جاست

رو این خونه من حساسم چون این خونه واسم دنیاست

هنوز مثل همون موقع ست برام هیچی نکرد تغییر

نبودت توی این خونه رو حس من نداشت تاثیر

برای دیدنت حتی نیازی نیست به چشمونم

تو رو حس میکنم راحت نمیخواد سر بچرخونم

رهایی از تو ممکن نیست باید تا آخرش وایسم

همون جوری که میخواستی همون جوری که میخواستم

رهایی از تو ممکن نیست تو از بس خاطرت این جاست

رو این خونه من حساسم چون این خونه واسم دنیاست

آخرین آثار پویان افروغ