دانلود آهنگ جدید پوریا سلیمانی شکست
متن آهنگ شکست
یه روزی شکستی منو زیر پات تو باید غرور منو پس بدی

نمیفهمی حرفهای امروزمو تا وقتی غرورت رو از دست ندی

یه روزی شکستی منو زیر پات شکستی که از جنس من بودنه

یه سوزه عجیبی ته خاطرات یه اشکی که از بغض دل کندنه

میخواستم بمونی برام تا ابد بمونی و من با تو همدست شم

واسه رد شدن از تب زندگیم چشاتو ببینم باهاش مست شم

میخواستم بمونی برام تا ابد بمونی و من با تو همدست شم

واسه رد شدن از تب زندگیم چشاتو ببینم باهاش مست شم

کجا دیدی از من یه دیوونه تر که با دیدنت تب بگیره تنش

اگه ثروت عالمم پاش بدن نمیدم یه لحظه نگاتو بهش

کجا دیدی از من یه دیوونه تر میگفتم بمون عاشقی کن باهام

اگه ثروت عالمم پاش بدن نمیدم یه لحظه نگاتو بهش

میخواستم بمونی برام تا ابد بمونی و من با تو همدست شم

واسه رد شدن از تب زندگیم چشاتو ببینم باهاش مست شم

میخواستم بمونی برام تا ابد بمونی و من با تو همدست شم

واسه رد شدن از تب زندگیم چشاتو ببینم باهاش مست شم

***

اگه ثروت عالمم پاش بدن نمیدم یه لحظه نگاتو بهش

کجا دیدی از من یه دیوونه تر میگفتم بمون عاشقی کن باهام

اگه ثروت عالمم پاش بدن نمیدم یه لحظه نگاتو بهش

میخواستم بمونی برام تا ابد بمونی و من با تو همدست شم

واسه رد شدن از تب زندگیم چشاتو ببینم باهاش مست شم

میخواستم بمونی برام تا ابد بمونی و من با تو همدست شم

واسه رد شدن از تب زندگیم چشاتو ببینم باهاش مست شم

آخرین آثار پوریا سلیمانی