دانلود آهنگ جدید پازل باند Memorable Podcast 3
متن آهنگ Memorable Podcast 3
خوبه ی چیزی داری بهش تکیه کنی خوبه تو داری کم میاری خوب بلدی گریه کنی خوبه

دمتم گرم با بچه بازیات ساختی منو دمتم گرم همش پشت گوش انداختی منو مثه قبلا

نیستی ته قلبم تا همین جا اومدی دمتم گرم دیگه نه بوی عطر پیرهنت

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه

بد عادتت کردم خودم خب حقم داری خوبی که از حد بگذره ته داستانه

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه

بد عادتت کردم خودم خب حقم داری خوبی که از حد بگذره ته داستانه

گیرم رگ خواب تو توی دستاشه گیرم مثه من باشه مغرور و عاشق

گیرم مثه حرفاشه گیرم دوست داره اندازه ی خودم که عاشقت شدم

ای داد بیداد داره باز اون لحظه رو یادت میاد چشماتو بستی چشمامو یادت بیاد

اگه حتی نخوای دیگه هر کی بگه عشق منو یادت میاد من از قلبم تورو خط زدم راحت برو

دیوونه بازی من بد عادت کرد تورو بد دوست دارم تورو ولی تنها میذارم تورو

***

گیرم رگ خواب تو توی دستاشه گیرم مثه من باشه مغرور و عاشق

گیرم مثه حرفاشه گیرم دوست داره اندازه ی خودم که عاشقت شدم

ای داد بیداد داره باز اون لحظه رو یادت میاد چشماتو بستی چشمامو یادت بیاد

اگه حتی نخوای دیگه هر کی بگه عشق منو یادت میاد من از قلبم تورو خط زدم راحت برو

دیوونه بازی من بد عادت کرد تورو بد دوست دارم تورو ولی تنها میذارم تورو

آخرین آثار پازل بند