دانلود آهنگ جدید کیومرث لیلی

لیلی

متن آهنگ لیلی
چه دنیای کوچیکی ساختی واسم
نمیشه غیر تو با هیشکی بسازم منو مجبور کردی بی تو باشم
بشم آهن تا از جنس تو باشم شنیدی من باهات از چی میگفتم
جای اسمت بهت لیلی میگفتم ندیدی من چقدر اسرار کردم
ازت خواستم بشی درمون دردم لیلی بی معرفت تو رفتی من شدم آهن سرد
ندیدی قلبمو شکسته بد ولم کردی شدم دیوونه تر لیلی آدمِ بد هنوز دوست دارم بهم نخند
تو رو خدا درارو روم نبند منِ مجنون رسیدم ته خط دلم دیوونه وار دیوونه وار عشق تو میخواد
دلم دیوونه وار وصله به اون نگاه گیرات منه مجنون رسیده ام به ته خط هی
لیلی بی معرفت تو رفتی من شدم آهن سرد ندیدی قلبمو شکسته بد ولم کردی شدم دیوونه تر
لیلی آدمِ بد هنوز دوست دارم بهم نخند تو رو خدا درارو روم نبند منِ مجنون رسیدم ته خط

***

تو رو خدا درارو روم نبند منِ مجنون رسیدم ته خط دلم دیوونه وار دیوونه وار عشق تو میخواد
دلم دیوونه وار وصله به اون نگاه گیرات منه مجنون رسیده ام به ته خط هی
لیلی بی معرفت تو رفتی من شدم آهن سرد ندیدی قلبمو شکسته بد ولم کردی شدم دیوونه تر
لیلی آدمِ بد هنوز دوست دارم بهم نخند تو رو خدا درارو روم نبند منِ مجنون رسیدم ته خط

آخرین آثار کیومرث