دانلود آهنگ جدید رادمهر علیپور فرد پریزاد
متن آهنگ پریزاد
میرسی شب سیاه رو میشکنی میرسی غرور ماه و میشکنی
ماه زیبا تویی اون شب یلدا تویی اون پریزادی که میرسه از راه تویی
تو میای دنیا میرقصه پا به پات وقتی با برفها میرقصی توو حیات
ماه زیبا تویی اون شب یلدا تویی اون پریزادی که میرسه از راه تویی
برف نشسته روی شونه های درخت بید
کلاغ اومد تموم برگهای سبزو چید باید بارید باید خندید میای وقتی ای برف سفید
میرسی شب سیاه رو میشکنی میرسی غرور ماه و میشکنی
ماه زیبا تویی اون شب یلدا تویی اون پریزادی که میرسه از راه تویی

***

ماه زیبا تویی اون شب یلدا تویی اون پریزادی که میرسه از راه تویی
برف نشسته روی شونه های درخت بید
کلاغ اومد تموم برگهای سبزو چید باید بارید باید خندید میای وقتی ای برف سفید
میرسی شب سیاه رو میشکنی میرسی غرور ماه و میشکنی
ماه زیبا تویی اون شب یلدا تویی اون پریزادی که میرسه از راه تویی

آخرین آثار رادمهر علیپور فرد