دانلود آهنگ جدید راد و کیان ترس شیرین
متن آهنگ ترس شیرین
باور کنی یا نه تو این چند ساعت دل بردی بد جوری
واسم سواله که تو یه روز میشه عاشق شی این جوری
من فکر نمیکردم که کسی پیدا شه اینجوری در ببندم
خوبیش همینه که چشامو رو همه ی دنیا میبندم
از وقتی تورو دیدم قلبم یه جوری شده که کم کم تو دلم یه ترس شیرینه
از وقتی که چشماتو دیدم دلمو از همه بریدم چشام جز تو هیشکی یو نمیبینه
از وقتی تورو دیدم قلبم یه جوری شده که کم کم تو دلم یه ترس شیرینه
از وقتی که چشماتو دیدم دلمو از همه بریدم چشام جز تو هیشکی یو نمیبینه
بیا قلبم بدون تو نمیخواد با کسی باشه مگه دنیای تنهاییم میتونه تو دلم جاشه
حالا بود و نبود من مگه فرقی برات داره بزار با بودنت باز عشقمو تویه دلم باشه
بیا خسته نشیم بازم بمونیم پایه حرفامون بیا بارون بشیم نم نم بباریم رویه رویامون
همین که ما همو داریم برای هردومون بسه نزار با رفتنت کابوس بشه رویای فردامون
از وقتی تورو دیدم قلبم یه جوری شده که کم کم تو دلم یه ترس شیرینه
از وقتی که چشماتو دیدم دلمو از همه بریدم چشام جز تو هیشکی یو نمیبینه
از وقتی تورو دیدم قلبم یه جوری شده که کم کم تو دلم یه ترس شیرینه
از وقتی که چشماتو دیدم دلمو از همه بریدم چشام جز تو هیشکی یو نمیبینه

***

بیا خسته نشیم بازم بمونیم پایه حرفامون بیا بارون بشیم نم نم بباریم رویه رویامون
همین که ما همو داریم برای هردومون بسه نزار با رفتنت کابوس بشه رویای فردامون
از وقتی تورو دیدم قلبم یه جوری شده که کم کم تو دلم یه ترس شیرینه
از وقتی که چشماتو دیدم دلمو از همه بریدم چشام جز تو هیشکی یو نمیبینه
از وقتی تورو دیدم قلبم یه جوری شده که کم کم تو دلم یه ترس شیرینه
از وقتی که چشماتو دیدم دلمو از همه بریدم چشام جز تو هیشکی یو نمیبینه

آخرین آثار رادوکیان