دانلود آهنگ جدید راغب یا حبیب
متن آهنگ یا حبیب
یا حبیب من لا حبیب له

یا طبیب من لا طبیب له

یا شفیق من لا شفیق له

یا رفیق من لا رفیق له

**

ای یار کسی که یاری ندارد

ای طبیب کسی که طبیب ندارد

ای دلسوز کسی که داسوزی ندارد

ای دوست کسی که دوستی ندارد

آخرین آثار راغب