دانلود آهنگ جدید رها عاشق من نشو

عاشق من نشو

متن آهنگ عاشق من نشو
عاشق من نشو من کوهی از غمم
شکل یه مرثیه لبریز ماتمم
عاشق من نشو تاریکه راه ما
تو اول کاری من رو به انتها
عاشق من نشو عاشق من نشو
من عاشقت بودم یه عمره که مردم
قلبم ترک خورده من با خودم سردم
میجنگمو میرم عشقی به فردا نیست

**


از خونه ی قلبم راهی به دریا نیست
من عاشقت بودم ی عمره که مردم
قلبم ترک خورده من با خودم سردم
میجنگمو میرم عشقی به فردا نیست
از خونه ی قلبم راهی به دریا نیست
آیندتو ببین میمیره هر خنده
حرفامو خط نزن میشی ی بازنده
عاشق من نمون دور شو از این احساس
تو زخم میخوری چون راه ما جداس
میشی یه بازنده میشی یه بازنده

**


من عاشقت بودم یه عمره که مردم
قلبم ترک خورده من با خودم سردم
میجنگمو میرم عشقی به فردا نیست
از خونه ی قلبم راهی به دریا نیست
من عاشقت بودم یه عمره که مردم
قلبم ترک خورده من با خودم سردم
میجنگمو میرم عشقی به فردا نیست
از خونه ی قلبم راهی به دریا نیست

آخرین آثار رها