دانلود آهنگ جدید راهان یادش افتادم

یادش افتادم

متن آهنگ یادش افتادم
باز یادش افتادم نمیره از سرم بغض کردم بخاطرش به هر دری زدم تنها موندم حال دل هیچکی نفهمید

خیال بودنش کنارم آرومم کرد آرومم کرد کابوس رفتنش دوباره داغونم کرد داغونم کرد… !

دوسش داشتم عاشق بودم مثله دیوونه ها تو قلبم اسمش بود که برام نموند اون رفتار اما خاطرش حتی یه لحظه از فکرم بیرون نمیره

دوسش داشتم عاشق بودم مثله دیوونه ها تو قلبم اسمش بود که برام نموند اون رفتار اما خاطرش حتی یه لحظه از فکرم بیرون نمیره

***

آخه گناه من چی بود چیشد فراموشش شدم زود بروش نیاوردم سریع میگن که با اون خیلی خوب بود… !

باورم نمیشه اما همه حرفاش همش دروغ بود واسه جدایی خیلی زود بود

دوسش داشتم عاشق بودم مثله دیوونه ها تو قلبم اسمش بود که برام نموند اون رفتار اما خاطرش حتی یه لحظه از فکرم بیرون نمیره

دوسش داشتم عاشق بودم مثله دیوونه ها تو قلبم اسمش بود که برام نموند اون رفتار اما خاطرش حتی یه لحظه از فکرم بیرون نمیره

آخرین آثار راهان