دانلود آهنگ جدید رحیم عزیزی جنون

جنون

متن آهنگ جنون
من دلم بیتابته بیخوابته دیوونه برگرد
باز این عکس دوتاییمون منو دیوونه تر کرد
تو داری با این جنون آتیش به خونه میکشونی حیف که داری خونه رو با خاطراتش میسوزونی
دلتو زد خوبیها با بدیهات راه میام چاره کار دلم با تو حله مشکلم
من نمیذارم چشای ناز تو رو من ببندی تو دلیل زندگیمی نازنین میشه نجنگی
من نمیذارم که قصر آرزوهامون خراب شه نه نمیتونم ببینم روزگار با تو بودن آخرهاشه
دلتو زد خوبیها با بدیهات راه میام چاره کار دلم با تو حله مشکلم

***

تو داری با این جنون آتیش به خونه میکشونی حیف که داری خونه رو با خاطراتش میسوزونی
دلتو زد خوبیها با بدیهات راه میام چاره کار دلم با تو حله مشکلم
من نمیذارم چشای ناز تو رو من ببندی تو دلیل زندگیمی نازنین میشه نجنگی
من نمیذارم که قصر آرزوهامون خراب شه نه نمیتونم ببینم روزگار با تو بودن آخرهاشه
دلتو زد خوبیها با بدیهات راه میام چاره کار دلم با تو حله مشکلم

آخرین آثار رحیم عزیزی