دانلود آهنگ جدید رحمان منصوری بیخیال
متن آهنگ بیخیال
عشقم چرا بیخیالی با قلبم ناسازگاری از من‌ تو شدی فراری بی من تو طاقت میاری

ساده باش و بی قل و قش کشته منو نازو عشوش جونم میکنه غش و ضعف ای یار

شیرینی مثل عسل میرم من با تو سفر هرجا که با شه خطر عشقم

چشماش دیونه کرد منو تا میچرخونه سرو میلرزونه دلمو قلبم

صدات همش تو گوشمه جونت بسته بجونمه سرت همش رو شونمه قلبم

تیک تاک ساعت قلب میبره از دلت درد حتی اگه باشه ازسنگ عشقم

عشقم چرا بیخیالی با قلبم ناسازگاری از من تو شدی فراری بی من تو طاقت میاری

عشقم چرا بیخیالی با قلبم ناسازگاری از من‌ تو شدی فراری بی من تو طاقت میاری

ساده باش و بی قل و قش کشته منو نازو عشوش جونم میکنه غش و ضعف ای یار

شیرینی مثل عسل میرم من با تو سفر هرجا که با شه خطر عشقم

چشماش دیونه کرد منو تا میچرخونه سرو میلرزونه دلمو قلبم

صدات همش تو گوشمه جونت بسته بجونمه سرت همش رو شونمه قلبم

تیک تاک ساعت قلب میبره از دلت درد حتی اگه باشه ازسنگ عشقم

عشقم چرا بیخیالی با قلبم ناسازگاری از من تو شدی فراری بی من تو طاقت میاری

***

شیرینی مثل عسل میرم من با تو سفر هرجا که با شه خطر عشقم

چشماش دیونه کرد منو تا میچرخونه سرو میلرزونه دلمو قلبم

صدات همش تو گوشمه جونت بسته بجونمه سرت همش رو شونمه قلبم

تیک تاک ساعت قلب میبره از دلت درد حتی اگه باشه ازسنگ عشقم

عشقم چرا بیخیالی با قلبم ناسازگاری از من تو شدی فراری بی من تو طاقت میاری

آخرین آثار رحمان منصوری