دانلود آهنگ جدید رحمان تک دهقان هوا ابریه

هوا ابریه

متن آهنگ هوا ابریه
هوا ابریست می دانم که می بارد

می خواهم که در یادم از آغاز او بارد

و شوید خاطراتم را ، عشقم را ، نیازم را

هوا ابری و دلگیر است

نه آن دلگیر آدمها ، نه از دست شقاوتها

که دلگیر از لطافتها که می فرساید از دنیا

ببار ای خالق هستی با باران

***

نه آن دلگیر آدمها ، نه از دست شقاوتها

که دلگیر از لطافتها که می فرساید از دنیا

ببار ای خالق هستی با باران

آخرین آثار رحمان تک دهقان