دانلود آهنگ جدید رامین بی باک بمون همیشه
متن آهنگ بمون همیشه
یه حرفی تو نگاته
از توی چشمات میخونم
واسه من آرزو بود
دل بستن به تو دوباره

**

با تو بودن چه خوبه
تو دنیای عاشقونه
به جز تو این دل من
دیگه عشقی نداره

**

تو چیکارکردی که من
از یادم نمیره چشمات
قصر عشقمونُ
میسازم با اون قصه هات

**

توی قلبم نشستی
به تو دل بستم من چه آسون
دوسِت دارم رو گفتم
زیر آواز بارون

**

تو بردی دل عاشق کوچیک من
و بدون تو بودن نمیشه
بیا بیا نرو نرو به این آسونی
بمون همیشه

**

تو بردی دل عاشق کوچیک منو
بدون تو بودن نمیشه
بیا بیا نرو نرو به این آسونی
بمون همیشه

**

یه حرفی تو نگاته
از توی چشمات میخونم
واسه من آرزو بود
دل بستن به تو دوباره

**

با تو بودن چه خوبه
تو دنیای عاشقونه
به جز تو این دل من
دیگه عشقی نداره

**

تو چیکارکردی که من
از یادم نمیره چشمات
قصر عشقمونُ
میسازم با اون قصه هات

**

توی قلبم نشستی
به تو دل بستم من چه آسون
دوسِت دارم رو گفتم
زیر آواز بارون

**

تو بردی دل عاشق کوچیک من
و بدون تو بودن نمیشه
بیا بیا نرو نرو به این آسونی
بمون همیشه

**

تو بردی دل عاشق کوچیک منو
بدون تو بودن نمیشه
بیا بیا نرو نرو به این آسونی
بمون همیشه

**


بی تو فایده نداره
بی تو این دل من یه بی قراره
میدونم به هم میرسیم
دنیا برامون عشقُ میاره

**

یه حرفی تو نگاته
از توی چشمات میخونم
واسه من آرزو بود
دل بستن به تو دوباره

**

با تو بودن چه خوبه
تو دنیای عاشقونه
به جز تو این دل من
دیگه عشقی نداره

**

تو بردی دل عاشق کوچیک من
و بدون تو بودن نمیشه
بیا بیا نرو نرو به این آسونی
بمون همیشه

**

تو بردی دل عاشق کوچیک منو
بدون تو بودن نمیشه
بیا بیا نرو نرو به این آسونی
بمون همیشه

آخرین آثار رامین بی باک