دانلود آهنگ جدید رامین بی باک تصویر عشق
متن آهنگ تصویر عشق
یه روز تو دفتر دلم
تصویر عشقُ کشیدم
تو خلوت سرد تنم
یه ردپایی کشیدم

**

درست مث یه همسفر
تو قصه ها میدیمش
آخه توی دفتر عشق
یه رنگ خوب کشیدمش

**

اما نمیدونم چی شد
سیاهی دورش حلقه زد
از توی نقشه دلم
چه بی خبر پر زد و رفت

**

آخه مگه نمی دونست
قلبشُ آبی کشیدم
دیگه توی دفتر دل
تصویر عشقُ ندیدم

**

کنار عکس عشق خودمو
با چشم گریون کشیدم

**


اما نمیدونم چی شد
سیاهی دورش حلقه زد
از توی نقشه ی دلم
چه بی خبر پر زد و رفت

**

اما نمیدونم چی شد
سیاهی دورش حلقه زد
از توی نقشه ی دلم
چه بی خبر پر زد و رفت

**

آخه مگه نمی دونست
قلبشُ آبی کشیدم
دیگه توی دفتر دل
تصویر عشقُ ندیدم

**

کنار عکس عشق خودمو
با چشم گریون کشیدم

آخرین آثار رامین بی باک