دانلود آهنگ جدید رامین قباد برنگرد

برنگرد

متن آهنگ برنگرد
چقد پای تو جنگیدم ندیدی تا این تنهایی رو یادت بمونه

چه حرفا بعد تو تو دلم موند چی آوردی سرم یادت بمونه

ببین فصل ها تو پاییز مونده خودم رو تو گذشته حبس کردم

دارم این خونه رو از نو میسازم یه روز به اون روزا برمیگردم

دیگه برنگرد نذار دوباره چشم تو چشم هم بیوفتیم از تو دلگیرم

دیگه برنگرد نزار دوباره چشم تو چشم هم بیوفتیم تو خودم میرم

**

دیگه برنگرد نذار دوباره چشم تو چشم هم بیوفتیم از تو دلگیرم

دیگه برنگرد نزار دوباره چشم تو چشم هم بیوفتیم تو خودم میرم

چقد پای تو جنگیدم ندیدی همین تنهایی از تو یادگاره

پشیمون میشی ازکاری که کردی پشیمونی برات سودی نداره

ببین فصل ها تو پاییز مونده خودم رو تو گذشته حبس کردم

آخرین آثار رامین قباد