دانلود آهنگ جدید رامین میرمعنایی دنبال بهونم

دنبال بهونم

متن آهنگ دنبال بهونم
عاشقت شدم ای داد
دنبال بهونم که باز سر حرفا بات وا کنم
خودمو چجوری باید تویه دلتو جا کنم
شوخی شوخی جدی شده دل من هوایی شده
یه دقه بهم گوش بده تا بهت بگم چی شده
تا بهت بگم چی شده
عاشقت شدم ای داد این همه نکن بیداد
باخیال تو هر شب میمونم تا صبح بیدار
دلو دل نکنو برگرد عاشقت برات تب کرد
دل نکن از اونی که این همه برات صبر کرد
عاشقت شدم ای داد

**


دله دیوونه عشقم و جونم هر چی که دارم مال تو
گوش به حرفتم خوب تو هم یه کم در نظر بگیر حالمو
حس خوبیه میدونی چیه قصه ی من از این عاشقی
دردسر نساز بسه دیگه ناز تو نباشی بام باشه کی
تو نباشی بام باشه کی
عاشقت شدم ای داد این همه نکن بیداد
باخیال تو هر شب میمونم تا صبح بیدار
دلو دل نکنو برگرد عاشقت برات تب کرد
دل نکن از اونی که این همه برات صبر کرد
عاشقت شدم ای داد

**


دنبال بهونم که باز سر حرفا بات وا کنم
خودمو چجوری باید تویه دلتو جا کنم
شوخی شوخی جدی شده دل من هوایی شده
یه دقه بهم گوش بده تا بهت بگم چی شده
تا بهت بگم چی شده
عاشقت شدم ای داد این همه نکن بیداد
باخیال تو هر شب میمونم تا صبح بیدار
دلو دل نکنو برگرد عاشقت برات تب کرد
دل نکن از اونی که این همه برات صبر کرد
عاشقت شدم ای داد

آخرین آثار رامین میرمعنایی