دانلود آهنگ جدید رامین پرستش کاش
متن آهنگ کاش
کاش یکمی بارون بیاد و بارون بیاد تا آروم بشم
اسم تو که هرجا میاد بدجوری من داغون میشم کاش یکی بود میفهمید این دردا و این حرفهای من
همه جونمو دادم نشد دنیای من کاش همیشه باهم بودیم و با من بودی و هم پای من
کاش همیشه دردهای من کم میشدش با حرفهات یکم کاشکی بودی میدیدی که هرجای شهرو من دنبالتم
تو همون آدم نبودی میگفتی من رویایتم کاش همیشه بارون بیاد و بارون بیاد تا آروم بشم
اسم تو که هرجا میاد بدجوری من داغون میشم تو کوچه های شهرم بدجوری که خستم
کاش یکمی بارون بیاد و بارون بیاد تا آروم بشم اسم تو که هرجا میاد بدجوری من داغون میشم
کاش یکی بود میفهمید این دردا و این حرفهای من همه جونمو دادم نشد دنیای من
کاش صدامو میشنید میگفت که برگرد کنارم آرامشم کاش دل من سنگ میشد راحت میرفتم آروم بشم
من هنوزم حرفش میاد توو خونمون دلتنگ میشم کاش میفهمید بدجوری تو رویاهامم درگیرشم
کاش همیشه بارون بیاد و بارون بیاد تا آروم بشم اسم تو که هرجا میاد بدجوری من داغون میشم

***

کاش یکمی بارون بیاد و بارون بیاد تا آروم بشم اسم تو که هرجا میاد بدجوری من داغون میشم
کاش یکی بود میفهمید این دردا و این حرفهای من همه جونمو دادم نشد دنیای من
کاش صدامو میشنید میگفت که برگرد کنارم آرامشم کاش دل من سنگ میشد راحت میرفتم آروم بشم
من هنوزم حرفش میاد توو خونمون دلتنگ میشم کاش میفهمید بدجوری تو رویاهامم درگیرشم
کاش همیشه بارون بیاد و بارون بیاد تا آروم بشم اسم تو که هرجا میاد بدجوری من داغون میشم

آخرین آثار رامین پرستش