دانلود آهنگ جدید رامین روزبه بخاطر تو

بخاطر تو

متن آهنگ بخاطر تو
بخاطر تو چه حرفا که من از این شنیدم چه کسایی که دل شکوندم چه تعریفایی که از تو کردم چرا چرا
چرا باید برم از زندگیمون چرا باید حروم شه احساسمون بگو چقد میتونم پیشت باشم آخه این که نبود رسممون
چرا باید برم از زندگیمون چرا باید حروم شه احساسمون بگو چقد میتونم پیشت باشم آخه این که نبود رسممون
هوا خوب بود ما دوتا باهم قدم زدن توو خیابون یه خاطره ی شیرین اما تهش تلخه دلم سیره
واسه ی تسکین دردام یه لحظه تو خودم میرم حتی فکرشم نمیکرم بخوای ترکم ردم کنی کم کم بخوای ترکم کنی کم کم
چرا باید برم از زندگیمون چرا باید حروم شه احساسمون بگو چقد میتونم پیشت باشم آخه این که نبود رسممون
چرا باید برم از زندگیمون چرا باید حروم شه احساسمون بگو چقد میتونم پیشت باشم آخه این که نبود رسممون

***

چرا باید برم از زندگیمون چرا باید حروم شه احساسمون بگو چقد میتونم پیشت باشم آخه این که نبود رسممون
هوا خوب بود ما دوتا باهم قدم زدن توو خیابون یه خاطره ی شیرین اما تهش تلخه دلم سیره
واسه ی تسکین دردام یه لحظه تو خودم میرم حتی فکرشم نمیکرم بخوای ترکم ردم کنی کم کم بخوای ترکم کنی کم کم
چرا باید برم از زندگیمون چرا باید حروم شه احساسمون بگو چقد میتونم پیشت باشم آخه این که نبود رسممون
چرا باید برم از زندگیمون چرا باید حروم شه احساسمون بگو چقد میتونم پیشت باشم آخه این که نبود رسممون

آخرین آثار رامین روزبه