دانلود آهنگ جدید رامین روزبه سرنوشت

سرنوشت

متن آهنگ سرنوشت
یه حرقای عجیبی یه تقدیر غریبی یه احساس که بهم میگه تو اصلا دوسم نداری
خیلی سخته واسه ی من که بخوام ترکت کنم یه روزی میای دوباره دیگه دیره دیگه دیره
سرنوشت دوباره یه تقدیر تازه نوشت دوباره یه زندگی ساده نوشت یه بازیه جدیده بی پایان نوشت
سرنوشت دوباره یه تقدیر تازه نوشت دوباره یه زندگی ساده نوشت یه بازیه جدیده بی پایان نوشت
منو با حرفای بچه گونت خام نکن زورکی واسه ی موندن منو رام نکن موقعیت از این چه بهتر
تو میری با کس دیگه واسه تو اصلا مهم نیست که با منی یا یکی دیگه
بیخودی چاره برای بودن خودت پیدا نکن منو درگیر یه بازی بی پایان نکن
سرنوشت دوباره یه تقدیر تازه نوشت دوباره یه زندگی ساده نوشت یه بازیه جدیده بی پایان نوشت
سرنوشت دوباره یه تقدیر تازه نوشت دوباره یه زندگی ساده نوشت یه بازیه جدیده بی پایان نوشت

***

منو با حرفای بچه گونت خام نکن زورکی واسه ی موندن منو رام نکن موقعیت از این چه بهتر
تو میری با کس دیگه واسه تو اصلا مهم نیست که با منی یا یکی دیگه
بیخودی چاره برای بودن خودت پیدا نکن منو درگیر یه بازی بی پایان نکن
سرنوشت دوباره یه تقدیر تازه نوشت دوباره یه زندگی ساده نوشت یه بازیه جدیده بی پایان نوشت
سرنوشت دوباره یه تقدیر تازه نوشت دوباره یه زندگی ساده نوشت یه بازیه جدیده بی پایان نوشت

آخرین آثار رامین روزبه