دانلود آهنگ جدید رامین صاحبی شک
متن آهنگ شک
من از هر ارتباطی یه زخم کهنه دارم

یه جورایی به هر عشق به نوعی شک دچارم

منو دیونه میخواست خودش عاقلترین بود

منو عاشقترین خواست خودش عاقلترین بود

من ضربه خوردم کم شدم داغون شدم تو بغض و تو درد

من سوختم و باس ساختم آتیش بودم خاکسترم کرد

***

به هر کی روبروم دیگه بی اعتمادم

دلم رو ساده بودم به هر کی داده بودم

منو صادق ترین خواست خودش اما نقاب داشت

کاش اینجا بود و واسه سوال من جواب داشت

من ضربه خوردم کم شدم داغون شدم تو بغض و تو درد

من سوختم و باس ساختم آتیش بودم خاکسترم کرد

من ضربه خوردم کم شدم داغون شدم تو بغض و تو درد

من سوختم و باس ساختم آتیش بودم خاکسترم کرد

آخرین آثار رامین صاحبی