دانلود آهنگ جدید راشد کجا عشقم

کجا عشقم

متن آهنگ کجا عشقم
یه جای خالی توو دلم یه یادگاری از تو هست توو زندگیم توو هر یه گوشه از وجود من
یه زخم کاری از تو هست قرار تا کجا بریم که راهمون جدا بشه
من آسمونتم تو ماهمی مگه میتونه ماه از آسمون جدا بشه
کجا عشقم کجا رو داری چی داری جز غم که جا بذاری دلت میمونه پیش من به یادگاری
کجا دیوونه خدا میدونه خودت بگو منو تو این روزا جه مونه کی باید این وسط با اون یکی بمونه
حواس هر دوتامونم به حال اون یکی نبود خدایی زندگیمونم شبیه زندگی نبود
کجا عشقم کجا رو داری چی داری جز غم که جا بذاری دلت میمونه پیش من به یادگاری
کجا دیوونه خدا میدونه خودت بگو منو تو این روزا جه مونه کی باید این وسط با اون یکی بمونه

***

کجا عشقم کجا رو داری چی داری جز غم که جا بذاری دلت میمونه پیش من به یادگاری
کجا دیوونه خدا میدونه خودت بگو منو تو این روزا جه مونه کی باید این وسط با اون یکی بمونه
حواس هر دوتامونم به حال اون یکی نبود خدایی زندگیمونم شبیه زندگی نبود
کجا عشقم کجا رو داری چی داری جز غم که جا بذاری دلت میمونه پیش من به یادگاری
کجا دیوونه خدا میدونه خودت بگو منو تو این روزا جه مونه کی باید این وسط با اون یکی بمونه

آخرین آثار راشد