دانلود آهنگ جدید راشد لبریز

لبریز

متن آهنگ لبریز
چیکار کردی با زندگیم تو که موندم بمیرم نمیرم

نبود تو یک فرصت شد که من یاد بگیرم نمیرم من هر زخمی توو سینه دارم نگات میکنم تازه میشه

بازم روزگارم سیاهیش با چشمات هم اندازه میشه لبریز تو میشه هوای دلم تو چی بودی برای دلم

خودت هم نمیدونی هنوز، درگیر نگاه قشنگ توام چرا من توی چنگ توام خودتم نمیدونی هنوز

کی باور میکنه روزی هزار با بهت فکر میکنم گریه ام میگیره بهت فکر نکنم نابود میشم بهت فکر میکنم دلم میگیره

کی باور میکنه تنهای قلب منو بتونه از پا در بیاره چقدر این زندگی وقتی تو نیستی میتونه حوصلم رو سر بیاره

لبریز تو میشه هوای دلم تو چی بودی برای دلم خودت هم نمیدونی هنوز، درگیر نگاه قشنگ توام

چرا من توی چنگ توام خودتم نمیدونی هنوز لبریز تو میشه هوای دلم تو چی بودی برای دلم

خودت هم نمیدونی هنوز، درگیر نگاه قشنگ توام چرا من توی چنگ توام خودتم نمیدونی هنوز

***

کی باور میکنه روزی هزار با بهت فکر میکنم گریه ام میگیره بهت فکر نکنم نابود میشم بهت فکر میکنم دلم میگیره

کی باور میکنه تنهای قلب منو بتونه از پا در بیاره چقدر این زندگی وقتی تو نیستی میتونه حوصلم رو سر بیاره

لبریز تو میشه هوای دلم تو چی بودی برای دلم خودت هم نمیدونی هنوز، درگیر نگاه قشنگ توام

چرا من توی چنگ توام خودتم نمیدونی هنوز لبریز تو میشه هوای دلم تو چی بودی برای دلم

خودت هم نمیدونی هنوز، درگیر نگاه قشنگ توام چرا من توی چنگ توام خودتم نمیدونی هنوز

آخرین آثار راشد