دانلود آهنگ جدید رسول شعبانی قصه یلدا

قصه یلدا

متن آهنگ قصه یلدا
ای شب یلدای من خرمن موی تو پیچ و خم بخت من تاب گیسوی تو

تاب ندارم شبی بی رخت سر کنم

هست همه شور من دیدن روی تو

حضرت سلطان عشق مالک قلبم تویی من به فدای تو و تاج دو ابروی تو

شب که تو باشی خوش است قصه ی یلداست

این ثانیه ای بیشتر محو گل روی تو

طالع و بختم تو فال وصلم تویی هاله ی ماه رخت نور چشمان من

ای همه خواهش و شرط آرامشم

جان به فدایت شود راحت جان من

حضرت سلطان عشق مالک قلبم تویی من به فدای تو و تاج دو ابروی تو

شب که تو باشی خوش است قصه ی یلداست

این ثانیه ای بیشتر محو گل روی تو

**

ای شب یلدای من خرمن موی تو پیچ و خم بخت من تاب گیسوی تو

تاب ندارم شبی بی رخت سر کنم

هست همه شور من دیدن روی تو

حضرت سلطان عشق مالک قلبم تویی من به فدای تو و تاج دو ابروی تو

شب که تو باشی خوش است قصه ی یلداست

این ثانیه ای بیشتر محو گل روی تو

حضرت سلطان عشق مالک قلبم تویی من به فدای تو و تاج دو ابروی تو

شب که تو باشی خوش است قصه ی یلداست

این ثانیه ای بیشتر محو گل روی تو

آخرین آثار رسول شعبانی